Logo

Rámové haly se sedlovou střechou

V případě rámových ocelových hal se jedná o stavebnicový systém konstrukce se šroubovanými nebo vetknutými spoji, což urychluje montáž. Délku haly limituje pouze násobek modulu.

Popis rámové haly

Ocelová rámová konstrukce je sestavená z válcových profilů. Vzdálenost jednotlivých rámů je standardně v modulu 5 m. Modul může být upraven dle technické specifikace objektu: pro umístnění bočních vrat, navázání na stávající objekt apod. Sama ocelová konstrukce je dimenzována pro příslušné sněhové a větrné pásmo. Jednotlivé profily konstrukce jsou voleny na základě technického zadání a účelu použití. Standardně pro výstavbu rámových hal volíme IPE a HEA (dle rozponu zatížení). Tuhost konstrukce je zvýšena diagonálním ztužením (táhla z napínacích matic). Umístnění a počet diagonálního ztužení jsou závislé na velikosti a zatížení konstrukce. Detailní technické parametry se drobně odlišují v závislosti na konkrétním zadání zákazníka.

Kotvení rámové haly

Kotvení ocelové konstrukce je voleno pomocí mechanických nebo chemických kotev do betonových patek. Ocelový skelet vyhotovený na míru je možno opatřit pláštěm s aluminiového plechu, pozinkovaného plechu, složeným dvojitým pláštěm se zateplením, obvodovým zdivem i sendvičovými panely. Dále jsou volitelné otvorové prvky, světlíky a osazení mostovým jeřábem.

Hala se sedlovou střechou