Trade DHB

TRADE DHB s.r.o.
Skopalíkova 2354/47A
767 01 Kroměříž
Tel: +420 573 337 795
Email: info@tradedhb.cz
Web: www.tradedhb.cz

Montáže ocelových hal

Ocelové konstrukce představují v současném stavitelství rychlé a účinné řešení výstavby lehkých hal. Jejich uplatnění najdeme v průmyslu, výrobě, zemědělství i soukromém sektoru. Mohou být využity jako skladovací prostory, výrobní objekty, garáže, hangáry pro uskladnění techniky nebo třeba tenisové kurty a jízdárny.

V naší nabídce naleznete jak haly s jednoduchým, nezatepleným opláštěním formou technické textilie, sklolaminátu nebo trapézových plechů, tak i zateplené formou sendvičových panelů.

Povrchová úprava a ochrana proti korozi

Haly jsou dodávané již s povrchovou úpravou a to buď základovou a vrchní barvou nebo pro zvýšení odolností proti korozi, také žárovým zinkováním.

Typy konstrukcí ocelových hal

V současné době se zabýváme především výstavbou obloukových hal nebo hal se sedlovou střechou.

Obloukové haly

Tyto haly mohou být mobilní, stálé, nevyžadují náročné terénní úpravy před montáží. Konstrukce je tvořena z nosných vazníků v modulové soustavě 2 a 3m. Opláštění těchto hal je provedeno technickou textilií, sklolaminátem, hliníkovým plechem nebo pláštěm zatepleným.

Haly rámové se sedlovou střechou

Stavebnicový systém konstrukce se šroubovanými spoji urychluje montáž. Délku haly limituje pouze násobek modulu.

Popis konstrukčního systému

Ocelová konstrukce rámová, se šroubovanými, nebo vetknutými spoji, sestavená z válcových profilů. Vzdálenost jednotlivých rámů je standardně v modulu 5m, modul nůže být upraven dle technické specifikace objektu, např. pro umístnění bočních vrat, navázání na stávající objekt apod.
Konstrukce je dimenzována pro příslušné sněhové a větrné pásmo. Jednotlivé profily konstrukce jsou voleny na základě technického zadání, sněhového a větrného pásma a účelu použití. Standardně jsou voleny profily IPE a HEA (dle rozponu zatižení).

Tuhost konstrukce je zvýšena diagonálním ztužením (táhla z napínacích matic). Umístnění a počet diagonálního ztužení je závislé na velikosti a zatižení konstrukce.

Kotvení

Kotvení ocelové konstrukce je voleno pomocí meechanických, nebo chemických kotev do betonových patek.

Ocelový skelet na míru je možno opatřit pláštěm s aluminiového plechu, pozinkovaného plechu, složeným dvojitým pláštěm se zateplením, obvodovým zdivem i sendvičovými panely. Dále je možno volit otvorové prvky, světlíky a osazení mostovým jeřábem.


Hala s obloukovou střechou Hala se sedlovou střechou Oblouková hala s rovnými boky
hala hala hala